Gia Nguyễn

Tuyển dụng

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGUYỄN

I- Tiêu chuẩn chung:

Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí dự tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:

a. Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

b. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi.

c. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng;

d. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

e. Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác xa.


Main Menu

Login Form