banner4 banner5 banner6

Quy trình môi giới bất động sản

I.    MỤC ĐÍCH

Chuẩn hóa dịch vụ môi giới bất động sản của giao dịch bất động sản, nhằm kiểm soát sản phẩm và khách hàng để thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng, hiệu quả mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

II.    PHẠM VI

Giao dịch bất động sản  và các phòng ban có liên quan.

III.    QUY TRÌNH

IV.    BIỂU MẪU

STT

Biểu mẫu

Ký hiệu

01

Phiếu ký gửi bán – cho thuê BĐS

GD-QT-02/BM01

02

Hợp đồng dịch vụ môi giới BĐS

GD-QT-02/BM02

03

Sổ theo dõi khách hàng liên hệ giao dịch BĐS

GD-QT-02/BM03

04

Hợp đồng đặt cọc

GD-QT-02/BM04

05

Giấy xác nhận giao dịch qua sàn

GD-QT-02/BM05

06

Biên bản thanh lý hợp đồng

GD-QT-02/BM06

07

Phiếu xác nhận công tác

GD-QT-02/BM07

Đối tác

  • LePhan
  • Ngân Hàng Á Châu
  • An Ninh Corp
  • Help International
  • HelloWorld.vn Corp
  • Xi Măng Cần Thơ
  • Ngân Hàng Quân Đội